Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο Electra Palace στην Sort Code 622685 Αθήνα για τη διάθεση των χώρων του.